ترخیص کالا

واردات کالا و مصاعب آن

اگر هنگام ورود به مرز یک کشور کالایی را در تعداد یا وزنی غیر متعارف برای مصارف شخصی همراه داشته باشید، آماده باشید تا مقامات گمرکی ایستگاه به کالای شما مهر تجاری زده و آن را مصادره کنند.

البته کلمه ی مصادره عنوان رسمی بازرسی کالای تجاری توسط گمرک است. به این دلیل که اگر شخص وارد کننده یا خارج کننده به هر دلیلی قادر به ارائه مستندات لازم و کافی جهت "ترخیص" کالایش نشود، آن کالا تا مدتی در اختیار گمرک خواهد بود.

در اکثر اوقات کالا بدون مشکل خاصی در فرآیند ترخیص قرار می گیرد و با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های مربوطه و ارائه مستندات، وارد کننده می تواند کالای خود را همراه با خود ببرد. اما بعضا به دلیل عدم آگاهی افراد به پیچ و خم های این فرآیند به ظاهر ساده، کار با مشکل مواجه می شود و سرنوشت کالا تا مدتی به مسئولین گمرک واگذار می شود.

ترخیص کار کیست

ترخیص کار کیست ؟

فرایند ترخیص کالا در اصل خود از چندین عملیات مختلف تشکیل شده که تعداد و شرایط لزوم هر کدام به نوع و شرایط ورود کالا، قوانین و مقررات، تعرفه کالا و ... بستگی دارد؛ پس طبیعی است که این پیچیدگی ها موجب سردرگمی افرادی که با این مسئله سر و کار زیادی ندارند شود.

به همین دلیل واردکنندگان زیادی جهت پیشگیری از ضرر و زیان خود، به افرادی با تجربه در زمینه ترخیص کالا از گمرک روی می آورند. به این اشخاص؛ ترخیص کار گفته می شود.

به بیان صریح تر می توان گفت: ترخیص کار شخصی است که در پروسه ترخیص کالا به طور مستقیم و یا به جای دیگران فعالیت می کند با این هدف که کالا ترخیص شده و منافع طرفین (صاحب کالا و گمرک) حفظ گردد.

ترخیص کالا چه مراحلی دارد

ترخیص کالا چه مراحلی دارد؟

به صورت کلی و خلاصه می توان فرایند ترخیص کالا را به صورت زیر تقسیم  و بررسی کرد:

دریافت پیش فاکتور از فروشنده

اخذ مجوز تخصیص ارز، مجوزات فنی (در صورت لزوم) و ثبت سفارش

اخذ گواهی بازرسی در مبدا (در صورت لزوم) 

بیمه نمودن کالا

ارتباط با شرکت حمل و نقل بین المللی

دریافت اسناد حمل از شرکت های حمل و نقل بین المللی

ظهر نویسی اسناد توسط بانک عامل

اظهار کالا به گمرک

انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

با توجه به سابقه حرفه ای بازرگانی کمره ئی ، می توانیم ادعا کنیم که در زمینه ترخیص کالا نیز دستی بر آتش داریم و می توانیم پاسخ گوی نیاز شما باشیم.