کارگزار گمرک

این متن آزمایشی می باشد، شما می توانید زمان پرداخت حقوق را از طریق تلفن گویای شرکت مطلع شوید، در آینده نزدیک زمان پرداخت نیز اینترنتی می گردد

آخرین مطالب
گیلدا تابان ایرانیان

شرکت گیلدا تابان ایرانیان G.T.I یک گروه چند ملیتی با دو دفتر در ایران و دفاتری در روسیه و سوئیس، که با سهامی برابر سازماندهی شده است. هدف از تشکیل این گروه دسترسی مستقیم به بازارهای بین المللی خاورمیانه برای تقویت تجارت قدرتمند غلات در منطقه ولگا روسیه است. این شرکت قادر به واردات گندم، جو، ذرت و سبوس گندم بدون واسطه به صورت محموله های 3000 تنی و ترخیص و تحویل در بنادر شمالی ایران می باشد.